CÔNG TY FUNOVA CÙNG VỚI ĐOÀN KHOA NÔNG NGHIỆP, ĐẠI HỌC CẦN THƠ XÂY DỰNG "KHUÔN VIÊN XANH" NHÂN KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG - Công ty Funova