KỸ SƯ FUNOVA XUẤT CẢNH - Công ty Funova

KỸ SƯ FUNOVA XUẤT CẢNH

Kỹ sư Đặng Ngọc Vinh (bên trái), kỹ sư Nguyễn Long Hầu (bên phải) chuẩn bị xuất cảnh

Kỹ sư Lê Quang Nhân (bên trái), kỹ sư Trần Minh Nhựt (bên phải) chuẩn bị xuất cảnh

Kỹ sư Lê Quốc Thông (bên trái), Kỹ sư Võ Minh Luân (bên phải) chuẩn bị xuất cảnh

Hình ảnh 6 kỹ sư nhập cảnh tại Nhật được bác và chị phiên dịch đón, Chúc mừng các bạn hạ cánh an toàn đến với một đất nước mới.

Gặp gỡ sempai chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm làm việc và vui chơi.

KỸ SƯ FUNOVA XUẤT CẢNH
Tin Tức