THÔNG BÁO VỀ GIẤY TƯ CÁCH LƯU TRÚ ĐIỆN TỬ - Công ty Funova

THÔNG BÁO VỀ GIẤY TƯ CÁCH LƯU TRÚ ĐIỆN TỬ

Vừa qua, Cục xuất nhập cảnh đã có thông báo mới về hình thức trả kết quả Tư cách lưu trú như sau.

Từ ngày 13/5/2023, Giấy Tư cách lưu trú sẽ được gửi dưới dạng email, như vậy thông báo về Tư cách lưu trú có thể gửi đến trực tiếp đến những người lao động ở ngoài Nhật Bản, do đó sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí. Đương nhiên ngoài sự khác biệt về hình thức thì nội dung không có gì thay đổi.

Dưới đây là mẫu Tư cách lưu trú Online được gửi từ Cục Xuất nhập cảnh FUNOVA vừa nhận được vào ngày 25/5/2023.

Tuy nhiên, tùy theo Cục xuất nhập cảnh của mỗi khu vực mà hình thức trả kết quả lưu trú sẽ khác nhau. Hiện tại Cục xuất nhập cảnh Tokyo đã áp dụng hình thức mới này.

THÔNG BÁO VỀ GIẤY TƯ CÁCH LƯU TRÚ ĐIỆN TỬ
Tin Tức