BỊ NHỮNG BỆNH GÌ SẼ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐI XKLĐ NHẬT BẢN? - Công ty Funova

BỊ NHỮNG BỆNH GÌ SẼ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐI XKLĐ NHẬT BẢN?

Theo thông tư liên tịch do bộ Y Tế, bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội về việc khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài có tất cả 13 nhóm bệnh không đủ tiêu chuẩn sức khỏe đi XKLĐ Nhật Bản.
Dưới đây là 13 nhóm bệnh:

BỊ NHỮNG BỆNH GÌ SẼ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐI XKLĐ NHẬT BẢN?
Tin Tức