0a424f313b5bef05b64a
Banner thú y 2
previous arrow
next arrow

TUYỂN GẤP

2 NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG

Kỹ sư xây dựng

TOCHIGI

Mức lương: 190.000 yên/tháng (chưa gồm tăng ca)

Ngày phỏng vấn: 9:00 giờ 22/12/2023

2 NAM KỸ SƯ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Kỹ sư điện - điện tử

GIFU

Mức lương: 180.000 yên/tháng (năm thứ 1)

Ngày phỏng vấn: 10/12/2023

2 NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG

Kỹ sư xây dựng

MOKA - TOCHIGI

Mức lương: 250.000 yên (chưa bao gồm tăng ca)

Ngày phỏng vấn: T12/2023

2 NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG

Kỹ sư xây dựng

UTSUNOMIYA - TOCHIGI

Mức lương: 250.000 yên (chưa bao gồm tăng ca)

Ngày phỏng vấn: T12/2023

2 NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG

Kỹ sư xây dựng

OKINAWA

Mức lương: 250.000 yên (chưa bao gồm tăng ca)

Ngày phỏng vấn: T12/2023

3 NAM TTS SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Thực tập sinh Nhật Bản

IBARAKI

Mức lương: 167.601 yên ( chưa tính tăng ca)

Ngày phỏng vấn: 18/01/2024

Hình ảnh công ty

Hình ảnh xuất cảnh

Video

Đối tác của FUNOVA