BUỔI HỘI THẢO VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁI CỬ BÁC SĨ THÚ Y SANG NHẬT LÀM VIỆC - Công ty Funova

BUỔI HỘI THẢO VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁI CỬ BÁC SĨ THÚ Y SANG NHẬT LÀM VIỆC

Công ty FUNOVA đã kết hợp với Bệnh viện thú y ở Nhật Bản tổ chức các buổi hội thảo tại những trường Đại học có khoa thú y để giới thiệu về chương trình Phái cử bác sĩ Thú y sang Nhật làm việc cho các bạn sinh viên đang theo học tại trường và cho cả những bạn đã tốt nghiệp.

Sau khi đăng ký chương trình, các bạn sẽ được tham gia lớp học tiếng Nhật miễn phí tại FUNOVA. Khi đạt được chứng chỉ năng lực tiếng Nhật cấp độ N4 (JLPT, Nat Test, TopJ…) công ty sẽ bắt đầu chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để xin giấy TƯ CÁCH LƯU TRÚ.

Trước khi qua Nhật, các bạn sẽ được thực tập tại BỆNH VIỆN THÚ Y NHẬT BẢN tại quận 7 – Tp. HCM để làm quen với môi trường làm việc theo phong cách Nhật với những thiết bị Y tế giống với các bệnh viện Thú y tại Nhật. Việc này cũng giúp các bạn tự tin hơn

Sau đây là hình ảnh buổi hội thảo tại trường Đại học Huế – Đại học Nông Lâm Huế & hình ảnh các bạn Bác sĩ thú y đang làm việc tại Bệnh viện thú y ở Nhật

  • KÝ TÚC XÁ CỦA CÁC BẠN BÁC SĨ THÚ Y NGƯỜI VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN
BUỔI HỘI THẢO VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁI CỬ BÁC SĨ THÚ Y SANG NHẬT LÀM VIỆC
Tin Tức